Vargökören 2005 - 2009

På körens årsmöte 2005 beslutar man att byta namn till Vargökören. Man ansåg att körens musikaliska inriktning var så mycket bredare än en kyrkokörs traditionellt klassiska och ville visa detta även i körens namn. Verksamhetsberättelserna från hela 2000-talet visar att de traditionella ”hörnstenarna” i körens verksamhet fanns kvar men kompletterades med konserter som ”Celebrate från klassisk till gospel” (2000), Nicaraguansk bondemässa (2007) och ”Här en källa rinner – musik från Bach till Lloyd-Webber” (2008).

I november 2005 firade kören 70 år med en jubileumskonsert. Programmet bestod av såväl gamla traditionella ”kyrkokörssånger” som stycken av modernare snitt. Inlånade solisterna Anna Forsebo och Jonathan Ingvald gjorde förtjänstfulla insatser och sånggudstjänsten avslutades med sången ”Allt är jubel och sång” – en värdig avslutning på en jubileumskonsert. Under efterföljande samkväm gjorde körens ordförande Ingela Thoresson en historisk tillbakablick över körens 70-åriga verksamhet och Lennart Fridefors reflekterade över musiken och sångens betydelse för kyrkans verksamhet och oss människor.

I oktober 2006 gjordes en CD-inspelning i Vargöns kyrka där Vargökören medverkade tillsammans med Västra Tunhems församlings två andra körer Tunhemskören och Familjekören.

Under slutet av 2000-talet minskade antalet korister i både Vargökören och Tunhemskören varför förslaget till sammanslagning väcktes. Av protokollet från mötet mellan styrelserna från Vargökören och Tunhemskören den 1/12 2009, framgår att den beslutade sammanslagningen av de båda körerna ”är en naturlig och väntad utveckling”. Sammanslagningen genomfördes och körmedlemmarna i de båda körerna fortsatte sin sångargärning under det gemensamma namnet Tunhemskören.

Berith Björklund