En fin sommarutfärd har kören tillsammans med Vargöns gossmusikkår den 25 juni 1948 med en båtresa på Dalslands kanal. Herbert Norlin är ledare för musikkåren som spelar under båtfärden.

Sommaren 1949 firar Wargöns Aktiebolag sitt 75-årsjubileum med medaljutdelningar förlagda till Tunhems kyrka och till Vargöns kapell och sedan storslagna festligheter för hela samhällets befolkning. Kapellkören är också med och medverkar i programmet för festligheterna.

1950-talet

Kören arbetar som studiecirkel och ansluter sig till IOGT:s studieförbund år 1954.

Den 16 juni 1957 har Kapellkören en mycket lyckad sommarutflykt med bland annat besök på Falebergs gård och här inbjuder före detta Vargön-läraren A.F. Andersson med fru Judit till födelsedagskaffe. Kören uppvaktar med blommor och sångarhyllning. Färden fortsätter sedan mot Floby genom fager Västgötabygd mot Skövde och dess omgivningar och efter en underbar dag tillsammans så är vi mot aftonen åter hemma i Vargön.

1960-talet

Kapellkören firar sitt 25-årsjubileum med sånggudstjänst i Vargöns kapell den 4 december 1960. Kapellet är fyllt till sista plats när kören inleder gudstjänsten med Gades - Morgensang. Efter psalmsång och textläsning framför kören tre sånger: Hör när tempelsången stiger - Låten Er upp och Höjen jubel. Kyrkoherde Ruben Melin håller predikan och högtidstalet. Från läktaren framför kören: Livets morgon (tonsatt av kyrkoherde Henning Andersson och som överlämnats som gåva till kören.) Som avslutning framför kören - Skåden liljorna av Nordqvist. Vid orgeln medverkar fru Anna-Lisa Lundgren. Efter gudstjänster erhåller 7 stycken sångare Sveriges Körförbunds förtjänsttecken i guld.

Efter den tid som ovanstående redogörelse omfattar har kören drabbats av sorg och saknad efter ett flertal medlemmar som med döden lämnat oss och som nu vilar på Västra Tunhems kyrkogård och med dem vår körledare Erik Svensson (som avled 1966). Alla i tacksamt minne bevarade.

1970-talet

Under detta årtioende fortsätter körens verksamhet främst genom medverkan i gudstjänster och liknande tillfällen i Vargöns kapell men även i Västra Tunhems kyrka. Liksom tidigare besöker Kapellkören även olika ålderdomshem och andra vårdinrättningar och sjunger för vårdtagare och personal. Kören medverkar med sång på Valborgsmässoafton i Tunhem tillsammans med sångare från Tunhem och ibland Tunhemskören som uppträder sporadiskt under denna period. Kapellkören har även fortsatt traditionen att sjunga på morgongudstjänsten på Kristi Himmelsfärdsdag.

Kören har ett värdefullt samarbete med Vargöns musikskola och 1974 inleds traditionen med att medverka i ett officiellt luciafirande i Fyrkanten i Vargön.

I mitten och slutet av 70-talet kommer en period då det ofta är byte av organist och körledare vid Vargöns kapell vilket inte är bra för körens verksamhet. Tidvis är kören utan ordinarie körledare men tack vare god sammanhållning inom kören lyckas man hålla igång verksamheten ändå.

Den 1 december 1979 invigs Vargöns kyrka under högtidliga former och i och med detta har kören tillsammans med övriga församlingen fått nya ändamålsenliga lokaler att arbeta och fira gudstjänst i.

1980-talet

Körens verksamhet följer ungefär samma mönster som tidigare. Nu till stora delar i den nybyggda Vargöns kyrka.

I månadsskiftet november-december 1985 firar kören sitt 50-årsjubileum genom att ha en jubileumsfest med middag i församlingssalen tillsammans med familjer och inbjudna gäster. Några av Kapellkörens mest trogna medlemmar (där några varit med från starten) uppvaktas med en minnesgåva från församlingen. Dagen efter, Första Advent, medverkar kören på högmässan i Vargöns kyrka.

Sedan tidigare har kören medverkat med sång vid julottan men 1986 införs en julgudstjänst på julaftons kväll istället för julottan och kören medverkar vid detta tillfälle. Denna medverkan återkommer sedan under åren.

I mitten av 80-talet upplever man att antalet korister minskar men 1986-1987 förbyts oron för körens framtid mot en ökad framtidstro då ett antal nya körmedlemmar tillkommer. I verksamhetsberättelsen för 1988 sägs att "Körens framtid synes tryggad genom den ökade rekryteringen och särskilt markant har medlemsvärvningen varit bland altar och tenorer."

Helene Brogeland

Pil vänster